Hevenu shalom aleichem

Jewish Museum, Frankfurt, Germany 

Jüdisches Museum, Frankfurt am Main 

Museo Judío, Francfórt del Meno, Alemania